งานบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

        ตามประกาศของทางสำนักพระราชวังที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้หน่วยงานต่างๆ
ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นั้น

        ในการนี้ บริษัทฯ ได้รับพระราชทานอนุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 19.00 น. ณ พระบรมมหาราชวัง ถนนหน้าพระลาน เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Gallery