ปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์กำจัดมูลฝอย อ่อนนุช

ปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์กำจัดมูลฝอย อ่อนนุช

ชื่อโครงการ:การปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์กำจัดมูลฝอย อ่อนนุช
ประเภทโครงการ: งานปรับปรุงปรุงภูมิทัศน์
รายละเอียด: ปรับปรุงสภาพอาคาร และบริเวณโดยรอบ
ที่ตั้ง: อ่อนนุช กรุงเทพฯ
ชื่อลูกค้า: บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
มูลค่างาน: 218 ล้านบาท
ปีที่แล้วเสร็จ: 2018
แชร์โซเชียลมิเดีย: mailtwitterFacebook
Gallery