โรงแรมอลิลา ภูเก็ต

โรงแรมอลิลา ภูเก็ต

แชร์โซเชียลมิเดีย: mailtwitterFacebook
ชื่อโครงการ: โรงแรมอลิลา ภูเก็ต
ประเภทโครงการ: โรงแรมและรีสอร์ท
รายละเอียด: 202 ยูนิต พร้อมงานอาคารหลักรวมทั้งงานโครงสร้างสถาปัตยกรรม งานระบบ และงานโครงสร้างพื้นฐาน)
ที่ตั้ง:คามาลาบีช ภูเก็ต ประเทศไทย
ชื่อลูกค้า: บริษัท เดสทิเนชั่น พรอพเพอตี้(หัวหิน) จำกัด
มูลค่างาน: 315 ล้านบาท
ปีที่แล้วเสร็จ:2008