โรงพยาบาลเชคญาซิม บิน มูฮำหมัด บิน ษานี (เฟส 1)

โรงพยาบาลเชคญาซิม บิน มูฮำหมัด บิน ษานี (เฟส 1)

ALL_PROJECT-CLOSE
ชื่อโครงการ:โครงการโรงพยาบาลเชคญาซิม บิน มูฮำหมัด บิน ษานี
ประเภทโครงการ:โรงพยาบาล
รายละเอียด: ซ่อมแซมและต่อเติมงานโครงสร้างและสถาปัตย์ โรงพยาบาลสูง 4 ชั้น
ที่ตั้ง: ถ.เอเชีย ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี
ชื่อลูกค้า: มูลนิธิมะดีนะตุสสลาม จ.ปัตตานี
มูลค่างาน: 95 ล้านบาท
วันสิ้นสุดโครงการ: 17 ตุลาคม 2562
ความคืบหน้าโครงการ: 31%
Gallery
แชร์โซเชียลมิเดีย: mailtwitterFacebook