สถานีไฟฟ้าย่อย สามเสน

สถานีไฟฟ้าย่อย สามเสน

แชร์โซเชียลมิเดีย: mailtwitterFacebook
ชื่อโครงการ:โครงการสถานีไฟฟ้าย่อย สามเสน
ประเภทโครงการ: สถานีสวิตช์เกียร์ (ประเภท จีไอเอส, โมเดล 8 ดีเอ็น 8)
รายละเอียด:งานโยธา และงานโครงสร้างพื้นฐาน
ที่ตั้ง: สามเสน กรุงเทพฯ ประเทศไทย
ชื่อลูกค้า: บริษัท ซีเมนส์ จำกัด เพื่อการไฟฟ้านครหลวง
มูลค่างาน: 29 ล้านบาท
ปีที่แล้วเสร็จ:2002