รถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางจิระ – ขอนแก่น (งานก่อสร้างสถานีบ้านมะค่าและสถานีเมืองพล)

รถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางจิระ – ขอนแก่น (งานก่อสร้างสถานีบ้านมะค่าและสถานีเมืองพล)

2
ชื่อโครงการ:โครงการรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางจิระ – ขอนแก่น (งานก่อสร้างสถานีบ้านมะค่าและสถานีเมืองพล)
ประเภทโครงการ:งานก่อสร้างสถานีรถไฟ
รายละเอียด: สถานีรถไฟ 2 สถานี (สถานีขนาดเล็กและสถานีขนาดกลาง)
ที่ตั้ง: สถานีบ้านมะค่าและสถานีเมืองพล จ. ขอนแก่น
ชื่อลูกค้า: บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท ช. ทวีก่อสร้าง จำกัด
มูลค่างาน: 141.29 ล้านบาท
วันสิ้นสุดโครงการ: 30 กันยายน 2561
ความคืบหน้าโครงการ: 71.5%
Gallery
แชร์โซเชียลมิเดีย: mailtwitterFacebook