ปรับปรุงโรงบำบัดน้ำเสีย อ่อนนุช

ปรับปรุงโรงบำบัดน้ำเสีย อ่อนนุช

Gallery
ชื่อโครงการ:การปรับปรุงโรงบำบัดน้ำเสีย อ่อนนุช
ประเภทโครงการ: งานปรับปรุงโรงบำบัดน้ำเสีย
รายละเอียด: ปรับปรุงโรงบำบัดน้ำเสีย
ที่ตั้ง: อ่อนนุช กรุงเทพฯ ประเทศไทย
ชื่อลูกค้า: บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
มูลค่างาน: 52 ล้านบาท
ปีที่แล้วเสร็จ: 2018
แชร์โซเชียลมิเดีย: mailtwitterFacebook