หมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติ จ. นครปฐม

หมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติ จ. นครปฐม

cover
ชื่อโครงการ:การก่อสร้างหมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติ จ. นครปฐม
ประเภทโครงการ:อาคารที่พักอาศัยและอาคารรับรอง
รายละเอียด:อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น จำนวน 11 หลัง และงานภูมิทัศน์ภายในอาคาร
ที่ตั้ง:ต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ. นครปฐม
ชื่อลูกค้า: มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย
มูลค่างาน: 104.5 ล้านบาท
วันสิ้นสุดโครงการ: 15 พฤศจิกายน 2561
ความคืบหน้าโครงการ: 48.50%
Galleryแชร์โซเชียลมิเดีย: mailtwitterFacebook