เดอะนิช ไอดี พระราม 2

เดอะนิช ไอดี พระราม 2

cover
แชร์โซเชียลมิเดีย: mailtwitterFacebook
ชื่อโครงการ:เดอะนิช ไอดี พระราม 2
ประเภทโครงการ: อาคารพักอาศัย
รายละเอียด: 8 ชั้น 2 อาคาร
ที่ตั้ง: พระราม 2 กรุงเทพฯ
ชื่อลูกค้า: บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
มูลค่างาน: 131 ล้านบาท
ปีที่แล้วเสร็จ: 2017
Gallery