เดอะนิช ไอดี พระราม 2 ( เฟส 3)

เดอะนิช ไอดี พระราม 2 ( เฟส 3)

The Niche ID Rama2 - Phase 3.2
ชื่อโครงการ:เดอะนิช ไอดี พระราม 2 (เฟส3)
ประเภทโครงการ: อาคารพักอาศัย
รายละเอียด: อาคาร 8 ชั้น จำนวน 2 อาคาร
ที่ตั้ง: ถนนพระราม 2 กรุงเทพฯ
ชื่อลูกค้า:บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
มูลค่าโครงการ:131 ล้านบาท
ปีที่แล้วเสร็จ:2019
Galleryแชร์โซเชียลมิเดีย: mailtwitterFacebook