ศูนย์กระจายสินค้า ซีดีซี

ศูนย์กระจายสินค้า ซีดีซี

Central World Zen
แชร์โซเชียลมิเดีย: mailtwitterFacebook
ชื่อโครงการ:ศูนย์กระจายสินค้า ซีดีซี
ประเภทโครงการ:โรงงาน
รายละเอียด:คลังสินค้า 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยรวม 2,552 ตารางเมตร
ที่ตั้ง:ภูเก็ต ประเทศไทย
ชื่อลูกค้า:บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
มูลค่างาน:103 ล้านบาท
ปีที่แล้วเสร็จ:2015