ทางรถไฟทางคู่ (คลองสิบเก้า-แก่งคอย จ.ฉะเชิงเทรา)

ทางรถไฟทางคู่ (คลองสิบเก้า-แก่งคอย จ.ฉะเชิงเทรา)

ชื่อโครงการ:ก่อสร้างทางรถไฟทางคู่(คลองสิบเก้า-แก่งคอย จ.ฉะเชิงเทรา)
ประเภทโครงการ: ก่อสร้างทางรถไฟทางคู่
รายละเอียด: ก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ ระยะทาง 40 กม
ที่ตั้ง: อ.บางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเทศไทย
ชื่อลูกค้า: บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
มูลค่างาน: 123 ล้านบาท
วันสิ้นสุดโครงการ: 20 ธันวาคม 2561
ความคืบหน้าโครงการ: 41.23%
Galleryแชร์โซเชียลมิเดีย: mailtwitterFacebook