ปรับปรุงทางรถไฟ บ้านแหลม – แม่กลอง

ปรับปรุงทางรถไฟ บ้านแหลม – แม่กลอง

แชร์โซเชียลมิเดีย: mailtwitterFacebook
ชื่อโครงการ:ปรับปรุงทางรถไฟ บ้านแหลม - แม่กลอง
ประเภทโครงการ: โครงการปรับปรุงทางรถไฟ
รายละเอียด: ปรับปรุงทางรถไฟ บ้านแหลม- แม่กลอง
ที่ตั้ง: บ้านแหลม-แม่กลอง ประเทศไทย
ชื่อลูกค้า: การรถไฟแห่งประเทศไทย
มูลค่างาน: 432 ล้านบาท
ปีที่แล้วเสร็จ:2016
Gallery