นารา 9 คอนโดมิเนียม

นารา 9 คอนโดมิเนียม

103163
แชร์โซเชียลมิเดีย: mailtwitterFacebook
ชื่อโครงการ:นารา 9 คอนโดมิเนียม
ประเภทโครงการ: คอนโดมิเนียม/ตึกสูง
รายละเอียด: 40 ชั้น
ที่ตั้ง: ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ อยู่ระหว่างซอย 9 และซอย 11 สาทร กรุงเทพฯ ประเทศไทย
ชื่อลูกค้า:บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
มูลค่างาน: 650 ล้านบาท
ปีที่แล้วเสร็จ:2017
Gallery