ถนนหลวงสาย 1421 สายเชียงราย – ขุนตาล

ถนนหลวงสาย 1421 สายเชียงราย – ขุนตาล

image (2)
Gallery
ชื่อโครงการ: ถนนหลวงสาย 1421 สายเชียงราย – ขุนตาล
ประเภทโครงการ: งานโครงสร้างพื้นฐาน (ถนน)
รายละเอียด: งานก่อสร้างถนนหลวง ขนาด 4 ช่องจราจร (ไป-กลับ ฝั่งละ 2 ช่องจราจร) ระยะทางประมาณ 19 กิโลเมตร
ที่ตั้ง: บ้านหัวดอย – บ้างใหม่มงคล
ชื่อลูกค้า:บริษัท เชียงใหม่สหวิศวโยธาการ จำกัด
มูลค่างาน:544.04 ล้านบาท
แชร์โซเชียลมิเดีย: mailtwitterFacebook