ถนนสาย 118 เชียงใหม่-เชียงราย

ถนนสาย 118 เชียงใหม่-เชียงราย

118
ชื่อโครงการ:โครงการ ถนนสาย 118 เชียงใหม่-เชียงราย
ประเภทโครงการ: งานโครงสร้างพื้นฐาน (ถนน)
รายละเอียด: งานก่อสร้างถนนหลวง
ที่ตั้ง: ต.ป่าเมี่ยง - บ.ปางน้ำถุ
ชื่อลูกค้า: บริษัท เชียงใหม่สหวิศวโยธาการ จำกัด
มูลค่างาน: 317.25 ล้านบาท
วันสิ้นสุดโครงการ: 26 ธันวาคม 2561
ความคืบหน้าโครงการ: 54%
Galleryแชร์โซเชียลมิเดีย: mailtwitterFacebook