ซิตี้ มาร์ท

ซิตี้ มาร์ท

แชร์โซเชียลมิเดีย: mailtwitterFacebook
ชื่อโครงการ:ซิตี้ มาร์ท
ประเภทโครงการ: ศูนย์การค้า
รายละเอียด: 3 ชั้น
ที่ตั้ง: ย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา
ชื่อลูกค้า: ซิตี้ มาร์ท โฮลดิ้ง จำกัด
มูลค่างาน: 107 ล้านบาท
ปีที่แล้วเสร็จ:2016