ข้อมูลนักลงทุน

ตุลาคม 30, 2019

ขอเชิญผู้ถือหุ้นร่วมเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

พฤษภาคม 10, 2018

รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

มีนาคม 30, 2018

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561

กันยายน 28, 2017

ขอเชิญผู้ถือหุ้นร่วมเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

พฤษภาคม 15, 2017

รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

มีนาคม 23, 2017

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

มีนาคม 13, 2017

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2 ปี 2560

พฤศจิกายน 25, 2016

รายงานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ตุลาคม 18, 2016

ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

ตุลาคม 17, 2016

ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

พฤษภาคม 6, 2016

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

เมษายน 1, 2016

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ธันวาคม 18, 2015

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

พฤษภาคม 5, 2015

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

มีนาคม 30, 2015

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558