โทรสายด่วน 02 018 1688


บริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมตอบโจทย์การบริการงานด้านการก่อสร้างที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นงานอาคาร งานวิศวกรรมโยธาและอื่นๆ โดยมุ่งเน้นในด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และส่งมอบงานอย่างตรงเวลา

 

ข้อมูลติดต่อ


บริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่: 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ทาวเวอร์บี ชั้นที่ 18 ถ.พระรามเก้า
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทร: 0-2018-1688

แฟกซ์: 0-2018-1689

อีเมล: info@ktech.co.th


Download Map