บริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

“ยึดมั่นในพันธสัญญา สร้างความพอใจแก่คู่ค้า พัฒนาอย่างต่อเนื่อง”


จากจุดเริ่มต้นในปี 2540
บริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

ได้ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านการก่อสร้างแบบครบวงจร เราได้สร้างชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในด้านการส่งมอบงานตรงเวลา ภายในงบประมาณของลูกค้า ด้วยผลงานที่มีคุณภาพ จนได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเก่าและใหม่อย่างต่อเนื่องความสำเร็จของเคเทค ส่วนหนึ่งมาจาก “ความพร้อมด้วยประสบการณ์” และ “ทีมบุคลากรที่เชี่ยวชาญ” ทำให้เรา สามารถตอบโจทย์งานก่อสร้างได้หลายรูปแบบ ในวันนี้ เคเทค มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบผลงานคุณภาพที่ลูกค้าสามารถวางใจได้ และมุ่งมั่นพัฒนาอย่างเต็มที่ เพื่อให้ เคเทคก้าวต่อไปในวงการธุรกิจก่อสร้างของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนอย่างมั่นคง