โครงการ “เคเทค เนอสเซอรี่ แคมป์”

เป็นโครงการด้านความรับผิดชอบต่อพนักงานและบุคลากรของบริษัทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสังคม โดยการจัดสรรพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กในการทำกิจกรรม เพื่อการเรียนรู้เบื้องต้น และเสริมสร้างพัฒนาการที่ดีในระหว่างที่ผู้ปกครองทำงาน โดยจัดพื้นที่ดังกล่าวขึ้นเป็นครั้งแรก ในบริเวณที่พักแรงงานของหน่วยงาน แมเนอร์ สนามบินน้ำ

Gallery