โครงการ “สร้างด้วยใจ ให้ด้วยรัก” ปี 2560

เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2560 คุณอายุพร กรรณสูต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกิจกรรมส่งมอบลานกีฬาและถนนภายในโรงเรียน พร้อมทั้งอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา สื่อสารเรียนการสอน และสิ่งของจำเป็น โครงการ สร้างด้วยใจ ให้ด้วยรัก เป็นโครงการที่บริษัทฯ ได้ร่วมมือร่วมใจจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ลานกีฬา สานฝัน” และในโอกาสครบรอบ 20 ปี บริษัทฯ ได้จัดสร้างลานกีฬาขนาด 20 x 70 ม. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านสุขภาพที่ดีของเด็กนักเรียน และถนนขนาด 3 x 270 ม. ภายในโรงเรียน ตชด. จุฬา – ธรรมศาสตร์ 3 ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

Gallery