“เคเทค ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร”

วันที่ 14 มกราคม 2560 บริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน) ร่วมจัดกิจกรรมและสนับสนุนของขวัญในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น) เขตดินแดง ซึ่งกรุงเทพมหานครจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “เด็ก กทม. เดินตามรอยเท้าพ่อ สานต่อศาสตร์พระราชา” โดยมี พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน

Gallery