โครงการ “ปันน้ำใจให้น้อง”

เป็นโครงการที่เกิดจากความตั้งใจของพนักงานบริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ต้องการจะมอบความสุข รอยยิ้ม ให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และอยู่ห่างไกลความเจริญ

Gallery