กิจกรรมสัมมนา “ความรู้งานสีกับทีโอเอ”

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาความรู้งานสี ซึ่งจัดโดย บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ อาคารสำนักงานใหญ่ ทีโอเอ คอมเพล็กซ์ ถ.บางนา-ตราด กม.23 โดยมีพนักงานเคเทคจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ เดอะนิชพระราม 2, แอมเบอร์, นารา 9 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ กทม. และตัวแทนจากสำนักงานใหญ่ เข้าร่วมทำกิจกรรมครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 44 คน กิจกรรมครั้งนี้ พนักงานได้รับความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์งานสีและคุณสมบัติของสีประเภทต่าง ๆ รวมถึงขั้นตอนการทำงานสีที่ถูกต้อง และเยี่ยมชมพื้นที่โรงงานเพื่อชมกระบวนการผลิตสี และคลังสินค้า ซึ่งเป็นการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ให้กับพนักงาน เพื่อนำไปพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Gallery