โรงงานไพโอเนียร์ อีลาสติค

โรงงานไพโอเนียร์ อีลาสติค

Central World Zen
แชร์โซเชียลมิเดีย: mailtwitterFacebook
ชื่อโครงการ:โรงงานไพโอเนียร์ อีลาสติค
ประเภทโครงการ:โรงงาน
รายละเอียด:พื้นที่ใช้สอยรวม 20,000 ตารางเมตร
ที่ตั้ง:นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร สมุทรสาคร ประเทศไทย
ชื่อลูกค้า:บริษัท ไพโอเนียร์ อีลาสติค จำกัด (ประเทศไทย)
มูลค่างาน:158 ล้านบาท
ปีที่แล้วเสร็จ:2002