ปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์กำจัดมูลฝอย สายไหม

ปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์กำจัดมูลฝอย สายไหม

แชร์โซเชียลมิเดีย: mailtwittergoogle_plusFacebook
ชื่อโครงการ:โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์กำจัดมูลฝอย สายไหม
ประเภทโครงการ: งานปรับปรุงปรุงภูมิทัศน์
รายละเอียด: ปรับปรุงสภาพอาคาร และบริเวณโดยรอบ
ที่ตั้ง: สายไหม กรุงเทพฯ ประเทศไทย
ชื่อลูกค้า: บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
มูลค่างาน: 14 ล้านบาท
Gallery