อาคารสนับสนุนบริการ โรงพยาบาลนครพิงค์

อาคารสนับสนุนบริการ โรงพยาบาลนครพิงค์

image (1)
ชื่อโครงการ:การก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่
ประเภทโครงการ: อาคารที่พักอาศัย
รายละเอียด: อาคาร 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 3,714 ตารางเมตร โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว
ที่ตั้ง: ตำบลดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
ชื่อลูกค้า: โรงพยาบาลนครพิงค์
มูลค่างาน: 57 ล้านบาท
วันสิ้นสุดสัญญา: 19 กันยายน 2561
ความคืบหน้าโครงการ:28.37%
แชร์โซเชียลมิเดีย: mailtwitterFacebook
Gallery