เดอะนิช ไอดี พระราม 2 ( เฟส 3)

เดอะนิช ไอดี พระราม 2 ( เฟส 3)

The Niche ID Rama2 - Phase 3.2
ชื่อโครงการ:เดอะนิช ไอดี พระราม 2 (เฟส3)
ประเภทโครงการ: อาคารพักอาศัย
รายละเอียด: อาคาร 8 ชั้น จำนวน 2 อาคาร
ที่ตั้ง: ถนนพระราม 2 กรุงเทพฯ
ชื่อลูกค้า:บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
มูลค่าโครงการ:131 ล้านบาท
วันสิ้นสุดโครงการ:31 ธันวาคม 2561
ความคืบหน้าโครงการ:19.57%
Galleryแชร์โซเชียลมิเดีย: mailtwittergoogle_plusFacebook