บริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

ได้ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านการก่อสร้างแบบครบวงจร เราได้สร้างชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในด้านการส่งมอบงานตรงเวลา ภายในงบประมาณของลูกค้า ด้วยผลงานที่มีคุณภาพจนได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเก่าและใหม่อย่างต่อเนื่อง

Current Project


โครงการที่บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการ

บริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์โครงการสำคัญต่างๆ มากมาย ในหลายภาคส่วน จนทำให้เราได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

ข่าวสารนักลงทุน


PROFESSIONAL TEAM


เคเทค ประกอบด้วยบุคลากรที่มีความเป็นมืออาชีพ มุ่งมั่นและมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน โดยคณะผู้บริหาร และพนักงานมีการประสานงานกันอย่างเข้มแข็งเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุถึงเป้าหมาย


More Detail

Ongoing Project


ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เคเทค ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์โครงการสำคัญต่างๆ มากมาย ในหลายภาคส่วน จนทำให้เราได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ


Read More