“เคเทค ร่วมบริจาคของใช้และปฏิทินปีเก่า ให้กับ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์”

วันที่ 8 ก.พ. 2560 ตัวแทนคณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน) ได้มอบปฏิทินเก่าแบบตั้งโต๊ะและบริจาคของใช้ที่จำเป็น ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งได้ทำต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2 โดยมี นาวสาว จรัสศรี ศรีมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารมูลนิธิ ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ โดยปฏิทินเก่าจะนำไปทำเป็นอักษรเบลล์ สำหรับเป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับน้องๆ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ขอบคุณพี่น้องชาวเคเทค ที่ร่วมบริจาคเงินเพื่อซื้อของจำเป็นให้กับน้องๆผู้พิการทางสายตา โดยทางแผนกสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้จัดสรรเงินบริจาคที่เรี่ยไรในโครงการวันเด็กแห่งชาติที่ผ่านมา เพื่อซื้อของใช้จำเป็นให้กับน้องๆผู้พิการทางสายตา เป็นจำนวนเงิน 4,452 บาท พร้อมกันนี้ น้องๆได้ขอมอบภาพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่น้องๆได้ตั้งใจประดิษฐ์จากปฏิทินที่เหลือใช้ เพื่อแทนคำขอบคุณให้กับพี่ๆ เคเทคด้วยค่ะ

Gallery